PIEROGOWA I PLACKOWA IZBA

Politykaprywatności

Oświadczenie o prywatności dla Klientów

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie na jednej z platform Takeaway.com. Takeaway.com ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Takeaway.com przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Takeaway.com przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

2. Opinie o restauracjach

Oprócz powyższych operacji związanych z przetwarzaniem danych, wykorzystujemy dane osobowe, których udzielają Państwo podczas zgłaszania opinii o restauracji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że wyrazili Państwo na to zgodę (publikując opinię o restauracji), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Mogą Państwo wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami drogą mailową pod adresem privacy-concerns@takeaway.com. Przetwarzamy następujące dane osobowe, kiedy publikują Państwo opinię o restauracji:

3. Dział obsługi klienta

Kiedy skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozpatrzenie Państwa skargi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów obsługi klienta:

4. Badanie satysfakcji konsumentów

Aby upewnić się, że nasze usługi są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji konsumentów. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Takeaway.com (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Dotyczy to tych samych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.

5. Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i aktualizacje na temat nowych restauracji (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości.

Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych:

6. Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Takeaway.com wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

Dane zbierane przez analityczne i marketingowe pliki cookie nie są powiązane z innymi informacjami, które udostępniają Państwo podczas procesu zamawiania. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu na temat plików cookie.

Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Takeaway.com (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

8. Analiza

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby móc spełnić nasze zobowiązania zgłoszeniowe wobec reklamodawców, a także aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Takeaway.com (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.

Wiek

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem privacy-concerns@takeaway.com. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach realizacji umowy z Państwem i w celu ulepszania naszej platformy, Takeaway.com wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Wykorzystujemy Państwa kod pocztowy i/lub dane dotyczące lokalizacji, na przykład, w celu wybrania restauracji w Państwa miejscu. Firma Takeaway.com wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom kryminalnym.

Kiedy tego rodzaju zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie prowadzi do wydania negatywnej decyzji na temat Państwa, a Państwo nie zgadzają się z tym, mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem privacy-concerns@takeaway.com. W takim przypadku zadbamy o dokonanie ponownej oceny danej sytuacji. Oprócz tego chcielibyśmy również dowiedzieć się od Państwa, jeśli mają Państwo jakieś sugestie na temat tego, w jaki sposób możemy usprawnić te procesy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Takeaway.com nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Takeaway.com wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia. Ten dwuletni termin stosujemy do celów administracyjnych oraz aby mieć możliwość radzenia sobie z potencjalnymi pytaniami i skargami na temat Państwa zamówienia, zarówno od Państwa, jak i od restauracji. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia Państwa danych osobowych z kopii zapasowych. Jednak podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.

Udostępnianie danych restauracjom

Takeaway.com udostępnia Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, dane adresowe oraz [numer telefonu,] zamówienia) restauracji, którą Państwo wybrali, aby mogła ona dostarczyć Państwa zamówienie. Jeśli są Państwo bezpośrednim klientem restauracji, restauracja będzie miała własną odpowiedzialność i zobowiązania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do tego, w jaki sposób restauracja przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy kontaktować się bezpośrednio z restauracją.

Udostępnianie danych innym osobom (niebędącym restauracjami)

Takeaway.com nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom:

W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych. Takeaway.com będzie wtedy wciąż posiadała całkowitą odpowiedzialność z tytułu tego rodzaju operacji związanych z przetwarzaniem danych.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Takeaway.com dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem privacy-concerns@takeaway.com. Takeaway.com odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Bezpieczeństwo

Takeaway.com bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: security-concerns@takeaway.com.

Urząd ochrony danych osobowych

Poza opcją złożenia skargi u nas, mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

Dane kontaktowe

Adres siedziby głównej:
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
E-mail: privacy-concerns@takeaway.com
Tel.: +31 (0)53 4805866
Faks: +31 (0)53 4805861

Dane kontaktowe specjalisty ds. ochrony danych osobowych
Specjalista ds. ochrony danych osobowych Takeaway.com/ Komisja ds. ochrony prywatności – Takeaway.com N.V.
DW Daniel Bos i Sophie Versteege
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
privacy-concerns@takeaway.com
+31 (0)20 2107000